Aito avioliitto ry:n Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Versio: v1.1 04.01.2020

Rekisterin pitäjä

Aito avioliitto ry

Y-tunnus 2786880-3

Yhdistys on yleishyödyllinen kansalaisjärjestö.

Osoite

Kinaporinkuja 7B

01370 Vantaa

Muut yhteystiedot

Asiakaspalvelu: verkkokauppa(ät)aitoavioliitto.fi

Hallinto: aito.avioliitto(ät)gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Veikka Mattila, veikka.mattila@aitoavioliitto.fi

Rekisterin nimi

Aito avioliiton integroitu verkkokaupan asiakasrekisteri ja yhdistyksen jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Aito avioliitto ry:n verkkokaupan henkilörekisteri on asiakkaan tilaamien tuotteiden toimittamista varten, yhdistyksen laillisten velvoitteiden täyttämistä varten, asiakastietojen ylläpitoa ja hallintaa varten, tuotteiden takuuajan seurantaa varten sekä tiedottamista varten. Asiakasrekisteri on hyödyllinen asiakkaalle itselleen, rekisteröitymällä sen käyttäjäksi voi seurata omia aiempia tapahtumia verkkokaupassa. Rekisteröityminen omien ostosten seurantaan on vapaaehtoinen. Yhdistyksen jäsenrekisterissä säilytetään tietoja yhdistyksen jäsenistä ja se sisältää henkilön nimen ja yhteystiedot, minimissään kuitenkin nimen ja kotipaikan.

Verkkokaupan sisältämä rekisteri on kiinteä osa verkkokaupan teknistä järjestelmää. Sen tuottamia tietoja käytetään yhdistyksen laillisten velvoitteiden täyttämiseksi, esimerkiksi kirjanpitoon. Tietoja voidaan käyttää myös tiedottamiseen verkkokaupassa tapahtuneista muutoksista ja uusista tuotteista.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä on asiakkaan nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi löytyy tiedot ostotapahtumista ja maksutavasta. Maksukorttien käsittely ei tapahdu verkkokaupan sisällä vaan asiakas siirretään siksi ajaksi maksuliikenteen käsittelijän järjestelmään. Verkkokauppaan palautuu tieto maksun onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Verkkokauppaan ei tallenneta maksukortin tietoja.

Maksujen käsittely

Maksupalvelun tarjoaa Verifone Finland Oy (0943819-9). Verifone Finland Oy on Finanssivalvonnan toimiluvan saanut maksulaitos. Maksutapahtumat toteutetaan Verifone Finland Oy:n suojatussa tietoturvallisessa maksuympäristössä. Pankki- ja korttimaksujen vastaanottajana tiliotteella sekä mahdollisilla korttilaskuilla vastaanottajana näkyy Verifone Finland Oy, joka välittää maksut kauppiaalle.

Verifone Finland Oy
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa
Asiakaspalvelu kuluttajille, puh. 020 753 5192, kuluttaja(ät)verifone.fi
www.verifone.fi

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan asioidessa verkkokaupassa tallennetaan asiakkaan tiedot, jotka mahdollistavat kaupan toteuttamisen ja tuotteen toimituksen. Toimitusosoitteeksi voi valita toisen osoitteen kuin maksajan osoite.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Maksujen välityksestä huolehtivalla yrityksellä Verifone Finland Oy:llä on oikeus saada tarvittavat tiedot maksusuorituksen käsittelyä varten ja kyseistä vaihetta koskevat maksun välittäjän omat tietosuojasäännökset. Yhdistyksen asiakasrekisterin tiedot ovat Aito avioliitto ry:n hallituksen ja puheenjohtajan sekä tavaran toimituksia hoitavan henkilön luettavissa. Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietonsa henkilörekisterin asiakastietoihin antaneella on oikeus tarkastaa tietonsa veloituksetta kerran vuodessa ja oikeus kieltää tietojensa käsittely.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Aito avioliitto ry ei siirrä asiakasrekisterin tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen ja tietojen säilytysaika

Aito avioliitto ry voi poistaa tietoja asiakasrekisteristä, jos henkilö sitä pyytää. Poistopyyntö ei voi koskea kuitenkaan tietoja, joita tarvitaan yhdistyksen velvoitteiden täyttämiseksi koskien esimerkiksi kirjanpitoa, verotusta ja takuu- tai muita laillisia sitoumuksia. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoihin pääsee käsiksi vain yhdistyksen johdon hyväksymät henkilöt. Tietoyhteydet verkkokauppaan on toteutettu salatuin yhteyksin. Verkkokaupan tietokannat sijaitsevat hyvin suojatuissa konesaleissa. Yhdistys säilyttää asiakastiedot huolellisesti eikä luovuta niitä ulkopuolisille tahoille.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidylle.